გამარჯობა, ფასდაკლების მიღება ხდება სრულიად უფასოდ, მარტივი რეგისტრაციის საფუძველზე!

Millennium Gate

ფასდაკლებები განათლებაზე

Millennium Gate

უცხო ენათა ცენტრი ”Millennium gate”  წარმოადგენს მრავალენოვან ცენტრს,  სადაც შესაძლებლობა გაქვთ საფუძვლიანად შეისწავლოთ, როგორც დასავლური, ასევე აღმოსავლური ენები.

კითხვის გაგრძელება