გამარჯობა, ფასდაკლების მიღება ხდება სრულიად უფასოდ, მარტივი რეგისტრაციის საფუძველზე!

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი

ფასდაკლებები განათლებაზე

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი

ქართულ – ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი წარმოადგენს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებას, რომელიც ახორციელებს პროფესიულ და საბაკალავრო პროგრამებს. GEU ქართულ – ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი წარმოადგენს AFC – ის გერმანიის საერთაშორისო კონსულტანტების ერთადერთ სტრატეგიულ პარტნიორს საქართველოში. GEU – ს მაღალი კვალიფიკაციის უცხოელი და ქართველი პროფესორები უზრუნველყოფენ ხარისხიანი განათლების მიღებას სწავლების ევროპული მეთოდებით.

უმაღლეს სასწავლებელში ფუნქციონირებს სასერტიფიკატო ცენტრი, რომლის მიზანია განათლების ინოვაციური მეთოდებით განახორციელოს საგანმანათლებლო საქმიანობა. პრაქტიკული უნარ – ჩვევების ჩამოყალიბებაში და თეორიული ცოდნის გაღრმავებაში ცენტრი ხელს უწყობს მათ, ვისაც პროფესიულ ზრდაში, კვალიფიკაციის ამაღლებაში ან ახალი სპეციალობის შეძენაში ესაჭიროება გარანტირებული და პრაქტიკაზე ორიენტირებული ცოდნის მიღება. ცენტრში კურსებს უძღვებიან მაღალკვალიფიციური პრაქტიკოსი მასწავლებლები.

კითხვის გაგრძელება