გამარჯობა, ფასდაკლების მიღება ხდება სრულიად უფასოდ, მარტივი რეგისტრაციის საფუძველზე!

Grammar / Vocabulary მოდული 20%-იანი ფასდაკლებით ბექას სკოლაში

Grammar / Vocabulary მოდული 20%-იანი ფასდაკლებით ბექას სკოლაში

Grammar / Vocabulary მოდული

ორიენტირებულია სწორად წერის და მეტყველების უნარის (accuracy) განვითარებაზე. მოდულის გავლის შემთხვევაში სტუდენტი ახდენს გრამატიკული ნორმების და წესების ფრაგმენტული ცოდნის სტრუქტურირებას, რაც ზრდის მის თავდაჯერებულობას ინგლისურენოვან გარემოში. თითოეულ დონეზე მოდული ფარავს ინგლისურის გრამატიკას სრულად დაწყებული ზმნის დროებით და დამთავრებული არტიკლებით და წინდებულებით. გარდა ამისა, თითოეული დონე მოიცავს სიტყვების იმ აუცილებელ რაოდენობას, რომელიც საჭიროა კომუნიკაციისთვის, კითხვისთვის და წერისთვის. თითოეულ სიტყვას ინგლისურ ენაში არაერთი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ მოდულის მიზანია სტუდენტს ხელი შეუწყოს ახალი სიტყვების სწორ კონტექსტში და სწორი მნიშვნელობით გამოყენებაში, ამ სიტყვებთან დაკავშირებული სიტყვათშეთანხმებების, ფრაზების და იდიომების სწავლაში და ა. შ. მოდული იყენებს Macmillan-ის სახელმძღვანელოს (Destination) და ასევე მოიცავს საინტერესო და მრავალფეროვან ყოველკვირეულ საკითხავ მასალებს, ინტერაქტიულ სავარჯიშოებს და ქვიზებს.

► კურსის ხანგრძლივობა: 4 თვე (80 საათი ორივე მოდულში)
► ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა: 6-8 სტუდენტი.
► გაკვეთილების რაოდენობა კვირაში: 2 გაკვეთილი Speaking მოდულზე და 1 გაკვეთილი Grammar/Vocabulary მოდულზე.
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.5 საათი Speaking მოდულზე და 2 საათი Grammar / Vocabulary მოდულზე.

კომენტარები

72.00 ლ 90.00 ლ

მიიღე ფასდაკლება

დარჩენილია შეზღუდული დრო

1 გაცემულია

  • ღირებულება

    90.00 ლ
  • ფასდაკლება

    20%
  • დანაზოგი

    18.00 ლ

გამოიწერე ფასდაკლებები