გამარჯობა, ფასდაკლების მიღება ხდება სრულიად უფასოდ, მარტივი რეგისტრაციის საფუძველზე!

ქოუჩინგი მენეჯერებისთვის

ქოუჩინგი მენეჯერებისთვის

 ხელმძღვანელის წარმატების საკვანძო ფაქტორია მისი ურთიერთობა თანამშრომლებთან. მართვის ახალი, ქოუჩინგური  მიდგომა ეხმარება ხელმძღვანელებს ჩამოაყალიბონ ნდობაზე დაფუძნებული, მამოტივირებელი და განვითარებაზე  ორიენტირებული ურთიერთობები. მართვის პროცესში ქოუჩინგის ტექნიკის გამოყენება ზრდის სტრატეგიული მიზნების მიღწევის ალბათობას, სისწრაფეს და დადებითად აისახება კომპანიის საბოლოო შედეგებზე. პროგრამის გავლის  შედეგად მენეჯერები დაეუფლებიან ქოუჩინგის თანამედროვე მეთოდებს და შეძლებენ შეუსაბამონ ისინი საკუთარ  ინდივიდუალურ მართვის სტილს.

• ქოუჩინგის არსი, ძირითადი პრინციპები
• ქოუჩინგური მიდგომის განსხვავება მართვის სხვა მეთოდებისგან
• ქოუჩინგის ფორმატი, მიზნების ეფექტურად ფორმულირება. დაგეგმვის ინსტრუმენტები
• ძლიერი კითხვების დასმის ტექნოლოგია- ორიენტაცია მიზანზე და შედეგებზე, თანამშრომლის პროდუქტიულობის და მოტივაციისზრდაზე
• ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები
• განვითარებაზე მიმართული უკუკავშირის განხორციელების ტექნოლოგია
• თანამშრომელთა ტიპები და მათი მოტივაციის თავისებურებები
• მუშაობა შინაგან ბარიებთან, წინააღმდეგობებთან
• ამოცანის დასახვა ქოუჩინგური მიდგომის გამოყენებით
• ქოუჩინგის ინსტრუმენტები ხედვებისთვის, პროექტული დაგეგმარებისთვის და ეფექტური გადაწყვეტილებებისთვის

აუდიტორია: 

  • ნებისმიერი პროფესიის ადამიანები, ვინც დაინტერესებულია ქოუჩინგის სწავლით და გამოყენებით

ხანგრძლივობა: 2 დღე; (10:00-18:00);

კომენტარები

440.00 ლ 490.00 ლ

BUY NOW

დარჩენილია შეზღუდული დრო

DEAL EXPIRED

0 გაცემულია

  • ღირებულება

    490.00 ლ
  • ფასდაკლება

    10%
  • დანაზოგი

    50.00 ლ

გამოიწერე ფასდაკლებები