გამარჯობა, ფასდაკლების მიღება ხდება სრულიად უფასოდ, მარტივი რეგისტრაციის საფუძველზე!

ფინანსები მენეჯერებისთვის

ფინანსები მენეჯერებისთვის

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია არაფინანსური მიმართულებით დასაქმებული მენეჯერებისა და მეწარმეებისთვის.

თანამედროვე მენეჯერებისა და მეწარმეებისთვის მნიშვნელოვანია ძირითადი ფინანსური კონცეფციების ცოდნა, რაც მათ ფინანსური ანალიზისა და სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას მისცემს, აგრეთვე, დაეხმარება ორგანიზაციის,  ქვედანაყოფის  და საწარმოს ეფექტურ მართვაში.

მენეჯერების დიდი ნაწილისთვის გაუგებარია ისეთი საკითხები, როგორიცაა ფინანსური უწყისები, ბიუჯეტი, ფინანსური აუდიტი და სხვა.

კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ ძირითადი ფინანსური საკითხები, რაც გაზრდის მათ ეფექტურობას.

ტრენინგის შემდეგ მონაწილეებს ექნებათ პრაქტიკული ცოდნა შემდეგ საკითხებში:

 • საკუთარი ფინანსების მართვა
 • ფინანსური ინფორმაციის მნიშვნელობა
 • ბიზნესის დაფინანსების წყაროები
 • ბალანსის უწყისი
 • მოგება ზარალის უწყისი
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
 • ინვესტიციების შეფასება
 • საწარმოს ღირებულების განსაზღვრა
 • ფინანსური აუდიტი

ყველა მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს.

კომენტარები

815.00 ლ 960.00 ლ

BUY NOW

დარჩენილია შეზღუდული დრო

DEAL EXPIRED

0 გაცემულია

 • ღირებულება

  960.00 ლ
 • ფასდაკლება

  15%
 • დანაზოგი

  145.00 ლ

გამოიწერე ფასდაკლებები