გამარჯობა, ფასდაკლების მიღება ხდება სრულიად უფასოდ, მარტივი რეგისტრაციის საფუძველზე!

პროექტების მართვა – ჰედვაისი

პროექტების მართვა – ჰედვაისი

სამიზნე აუდიტორია: მენეჯერები, პროექტის მენეჯერები/კოორდინატორები, დაინტერესებული პირები.

ტრენინგზე მსმენელს მიეწოდება პროექტის ეფექტური მართვისთვის აუცილებელი ძირითადი თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. თითეული შეხვედრა გაყოფილია თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებად, სადაც ჯგუფურად და ინდივიდუალურად მოხდება ქეისებისა და სავარჯიშოების განხილვა. ტრეინინგში სრულად ინტეგრირებულია პროექტზე დაფუძნებული სწავლების თანამედროვე მეთოდი და
აგებულია საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით: PMBOK 5th და PMBOK 6th, Project Management Body of Knowledge, by Project Management Institute (PMI); Standard of European Commission on Project Management PM2. 

კურსის შედეგი:
კურსის გავლის შედეგად მსმენელს ექნება აუცილებელი ცოდნა და უნარ-ჩვევები პროექტის სრული ციკლის მართვის შესახებ და შეძლებს მიღებული ცოდნის დამოუკიდებლად გამოყენებას პრაქტიკაში.

კომენტარები

382.00 ლ 450.00 ლ

BUY NOW

დარჩენილია შეზღუდული დრო

DEAL EXPIRED

0 გაცემულია

  • ღირებულება

    450.00 ლ
  • ფასდაკლება

    15%
  • დანაზოგი

    68.00 ლ

გამოიწერე ფასდაკლებები