გამარჯობა, ფასდაკლების მიღება ხდება სრულიად უფასოდ, მარტივი რეგისტრაციის საფუძველზე!

პრაქტიკული ბუღალტერიის სრული კურსი

პრაქტიკული ბუღალტერიის სრული კურსი

 • ხანგრძლივობა – 4 თვე
 •  გაკვეთილების რაოდენობა – 50
 • საათების რაოდენობა – 100 საათი

შეისწავლით

 • ბუღალტერიის ყველა მიმართულებას: ვაჭრობა, წარმოება, მომსახურება –

იმისთვის, რომ მომავალში შეძლოთ ნებისმიერ კომპანიაში მუშაობა

 • ორ ბუღალტრულ პროგრამას: ORIS და FMG –

მომავალში შეძლებთ თავად აირჩიოთ და მოარგოთ პროგრამა თქვენს კონკრეტულ ქეისს, ასევე გაგიადვილდებათ სხვა პროგრამებთან ადაპტაცია

 • GE-ზე მუშაობას: დეკლარაციების გაგზავნას, პირადი ინფორმაციის კითხვას და სხვა –

საგადასახადოსთან და კომპანიებთან ელექტრონული პორალით ურთიერთობა

 • 4- EXCEL-ში ინფორმაციის დამუშავებას –

რაც აუცილებელია ბუღალტერისთვის ინფორმაციის დამუშავებლად

 • 5- საგადასახადო კოდექსიდან, გადასახადებს და მათი გამოთვლის მეთოდებს –

კანონმდებლობის ცოდნა აუცილებელია პირობაა ბურალტერისტთვის

 • პრაქტიკული სწავლის დასრულების შემდეგ შეძლებთ დამოუკიდებლად აწარმოოთ საშუალო და მცირე ბიზნესის ბუღალტერიია
 • ჩვენი ლექტორები არიან პრაქტიკოსი ბუღალტრები, საუკეთესო გადმოცემის უნარით.
 • სასწავლო მასალით და კომპიუტერებით ადგილზე იქნებით უზრუნველყოფილი
 • კურსის ბოლოს გადმოგეცემათ ორენოვანი სერტიფიკატი (ქართულ-ინგლისური)

 

თეორიის საკითხები

 1. ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები
 2. ბუღალტრული გატარებები( დებეტი, კრედიტი)
 3. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა
 4. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
 5. ძს ცვეთა
 6. წარმოება
 7. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 8. ხარჯების ანგარიშების გადახურვა
 9. მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება
 10. საცდელი ბალანსი
 11. ბალანსი
 12. ექსელი

პრაქტიკული ნაწილი

RS.GE

 • ზედნადების გამოწერა
 • ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერა
 • საქონლის უკან დაბრუნება
 • კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა
 • განცხადების გაგზავნა
 • აღრიცხვა ანგარიშგება
 • ზოგადი ინფორმაცია
 • დეკლარაციების შევსება
 • ექსელის ფაილების ჩამოტვირთვა-ატვირთვა

 

ბუღალტრულ პროგრამასთან მუშაობა

 • სასაქონლი-მატერიალური ფასეულობების შეძენა
 • საბაჟო დეკლარაცია
 • წარმოება
 • სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერა( საშუალო შეწონილი მეთოდი,უწყვეტი და პერიოდული აღრიცხვა)
 • რეალიზაცია( საქონლის, მზა პროდუქციის,მომსახურების გაწევა)
 • ბანკისა და სალაროს ოპერაციების გატარება
 • სავალუტო ანგარიშები
 • ყოველთვიური რეალიზაციის გამოთვლა
 • ავანსები და მათი დაბეგვრა
 • ძირითადი საშუალებები
 • ცვეთა
 • ხარჯების გატარება
 • ხელფასების დარიცხვა
 • გადასახადების დარიცხვა
 • ბრუნვითი უწყისი
 • ანგარიშების გადახურვა
 • ბალანსი
 • ესტონური მოდელი

გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად

19:00 საათიანი ჯგუფი: სწავლის დასაწყისი – 6 დეკემბერი

სწავლის დღეები: სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი.

10:00 საათიანი ჯგუფი: სწავლის დასაწყისი – 24 იანვარი

სწავლის დღეები: სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი.

კომენტარები

1,870.00 ლ 2,200.00 ლ

BUY NOW

დარჩენილია შეზღუდული დრო

0 გაცემულია

 • ღირებულება

  2,200.00 ლ
 • ფასდაკლება

  15%
 • დანაზოგი

  330.00 ლ

გამოიწერე ფასდაკლებები