გამარჯობა, ფასდაკლების მიღება ხდება სრულიად უფასოდ, მარტივი რეგისტრაციის საფუძველზე!

ეფექტური გაყიდვები და მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვა

ეფექტური გაყიდვები და მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვა

📌 ტრენინგის ძირითადი მიზნები:

სტანდარტების მიხედვით-საუკეთესო პრაქტიკული ქეისები/მაგალითები, კლიენტთან ეფექტური მომსახურება, პირველადი კონტაქტი, კლიენტის მოსმენა, მოთხოვნილების სწორად გამოვლენა, პოზიტიური ვერბალურით დაკმაყოფილება, შეთავაზება, ჯვარედინი გაყიდვები, დარწმუნება, კონტაქტის დახურვა, დასამახსოვრებელი გაყიდვები და კომუნიკაცია;

✔ თანამშრომლების თვით-ანალიზი;
✔ თანამშრომლებისთვის ეფექტური მომსახურების სტანდარტების დანერგვა;
✔ მონაწილეები დაეუფლონ მომსახურების და გაყიდვების ეტაპის თითოეულ საფეხურს და გაიუმჯობესონ მომხმარებლებთან ურთერთობის უნარი;
✔ ვერბალური და არავერბალური დადებითი კომუნიკაციის გაუმჯობესება;
✔ მოტივაციის ამაღლება; თანამშრომლების თვით-ანალიზი;

📌 სეგმენტი: წინა ხაზის თანამშრომლები, ვისაც უშუალო შეხება აქვს მომსახურებასთან და გაყიდვებთან;

📌 ტრენინგის ძირითადი თემები:
✔ კომპლექსური მომსახურების და გაყიდვების ახსნა;
✔ მომსახურების და გაყიდვების ეტაპების მიმოხილვა;
✔ საკუთარი მომსახურების და გაყიდვების შეფასება;
✔ საქართველოში ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომების განხილვა;
✔ კეთილგანწყობის მოპოვების სწრაფი ფაქტორები: შთაბეჭდილების ეფექტი, პოზიტიური ლექსიკა;
✔ კეთილგანწყობილი ხმა;
✔ ინიციატორობა;
✔ სახელით მიმართვა;
✔ სწორად მოთხოვნილების გამოვლენა, კითხვები;
✔ მოსმენის უნარი და მნიშვნელობა, ტექნიკა;
✔ შეთავაზება-სარგებლის ტერმინებით;
✔ დამატებითი შეთავაზების ფორმა;
✔ პრაქტიკული ქეისების განხილვა;
✔ დარწმუნების უნარი;
✔ რთული კლიენტის მომსახურება;
✔ კონტაქტის დახურვის ელემენტები;
✔ ყურადღება ერთგული კლიენტებისადმი;
✔ დასამახსოვრებელი კომუნიკაცია;

📌 გამოყენებული მეთოდები:

✔ გუნდური და ინდივიდუალური სავარჯიშოები;
✔ ქეისები, მაგალითები;
✔ როლური თამაშები;
✔ დისკუსია;
✔ მონაწილეების თვით-შეფასება და ერთმანეთის შეფასება;
პრაქტიკული რჩევები, ენერჯაიზერები;

ტრენერები:


თამარ კანაშვილი

280.00 ლ 350.00 ლ

მიიღე ფასდაკლება

დარჩენილია შეზღუდული დრო

DEAL EXPIRED

0 გაცემულია

  • ღირებულება

    350.00 ლ
  • ფასდაკლება

    20%
  • დანაზოგი

    70.00 ლ

გამოიწერე ფასდაკლებები